นโยบาย 3 มาตรฐานสำคัญของธุรกิจ

นโยบายสำคัญ

Important Policy

นโยบาย 3 มาตรฐานสำคัญของธุรกิจ

  • มาตรฐานความสะอาด ห้องครัวและสถานที่ให้บริการ คำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นอันดับแรก
  • มาตรฐานคุณภาพ วัตถุดิบผ่านการรับรอง ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
  • มาตรฐานการบริการ ยูนิฟอร์มพนักงาน ภาชนะและอุปกรณ์ในการให้บริการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏระเบียบและข้อบังคับ

มาตรฐานอาหารปลอดภัย

         ฟู้ดเวิลด์ คำนึงถึงสุขอนามัย โภชนาการ คุณภาพอาหาร และการบริการ มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหารอย่างสม่ำเสมอ ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากลระดับโลก อย่าง GMP/HACCP/HALAL ร่วมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและเป็นเลิศ บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คุณจึงมั่นใจได้ว่า ทุกจานอาหารที่เสิร์ฟ เต็มเปี่ยมไปด้วยความใส่ใจ

Food World