“Food World คืนความสุขสู่สังคม ปีที่ 3” มอบอาหารคุณภาพและสิ่งของจำเป็น ส่งความสุขให้ผู้พิการ บ้านรื่นสุข จ.นครนายก

คุณวีรชาติ บุญนัด รองกรรมการผู้จัดการ และคุณวรเสน หอมเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน CPF กลุ่มธุรกิจฟู้ดคอร์ทและจัดเลี้ยง ร่วมจัดโครงการ “CPF Food World CSR คืนความสุขสู่สังคม ปีที่ 3” เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอาหารคุณภาพ เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็น พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างความสุขให้กับคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน โดยมี คุณกาญจนา พรมแก้ว ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา จ.นครนายก (บ้านรื่นสุข) เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา