บริการศูนย์อาหาร

บริการศูนย์อาหาร

Food Court Service

บริการศูนย์อาหาร

ให้บริการศูนย์อาหารภายในพื้นที่สถานพยาบาล, สถานศึกษา และอาคารสำนักงาน ประกอบไปด้วยร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ และร้านอาหารจากคู่ค้าภายนอก โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์อาหารชั้นนำ ร้านอาหารมีความหลากหลาย ราคาย่อมเยา ได้มาตรฐานความสะอาด สุขอนามัยและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็น “ศูนย์อาหารที่คุณมั่นใจ” สำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย

ศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ ปัจจุบันเปิดให้บริการในสาขาดังต่อไปนี้

 1. สาขาโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 2. สาขาศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
 3. สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)
 4. สาขาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (อาคาร CP ALL Academy)
 5. สาขากรีนแคนทีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 6. สาขาอาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ติดกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 7. สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 8. สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (อาคาร ส.ธ.)
 9. สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. สาขาโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
 11. สาขาคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา (อาคารราชเวชชาคาร)
 12. สาขาธาราพาร์ค (อาคารจอดรถ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ CP ALL แจ้งวัฒนะ)

Food World