ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Contact Food World

สำนักงานใหญ่ (ฟู้ดเวิลด์)

บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
1 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

+66(0) 2641 1333 (*กด 0)
*เพื่อแจ้งหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อ
info@foodworld.in.th

ติชม/ร้องเรียนการให้บริการภายในศูนย์อาหาร

คุณวรเสน: 081-915-1259

สอบถามข้อมูลพื้นที่เช่าภายในศูนย์อาหาร

คุณชนิดา: 095-207-3892
คุณนิสาชล: 095-909-4309

สอบถามข้อมูลบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

คุณขวัญใจ: 097-050-6797

สอบถามข้อมูลบริการด้านอาหาร (Food Service) และบริหารศูนย์อาหาร

คุณสมลาภ: 084-649-5615
คุณศุทธิรัตน์: 095-207-3896

Food World