บริการจัดเลี้ยง

บริการจัดเลี้ยง

CATERING SERVICE

ฟู้ดเวิลด์ ได้ต่อยอดความสำเร็จจากการให้บริการภายในศูนย์อาหาร และขยายธุรกิจในช่องทางบริการจัดเลี้ยงอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ 2 ช่องทางหลัก

 

บริการจัดเลี้ยงในอีเว้นท์

         ให้บริการด้านอาหารจัดเลี้ยงแบบครบวงจร สำหรับงานสัมมนา นิทรรศการสำคัญ งานแสดงสินค้า รวมไปถึงกิจกรรมภาคสนาม ตั้งแต่การปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบคุณภาพจากบริษัทในเครือฯ และเมนูมาตรฐานสากลจากเชฟผู้ชำนาญการ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดงานอีเว้นท์อย่างต่อเนื่อง

บริการจัดเลี้ยงภายในสถานที่

         ให้บริการด้านอาหารจัดเลี้ยงประจำภายในสถานที่ ในรูปแบบอาหารทั่วไป บริการอาหารเฉพาะทาง และบริการห้องห้องอาหารพนักงาน มีนักโภชนาการประจำ ภายใต้การกำกับดูแลของเชฟมืออาชีพ ควบคุมดูแลเมนูอาหารทุกขั้นตอน โดยคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล

 

ปัจจุบันฟู้ดเวิลด์ให้บริการจัดเลี้ยงในกลุ่มสถานที่ดังต่อไปนี้

  • บริการอาหารผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล (*อาหารผู้ป่วยทุกประเภท บริการอาหารในห้องพัก และบริการห้องอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์)
  • บริการจัดเลี้ยงอาหารภายในสถานศึกษา
  • บริการจัดเลี้ยงอาหารภายในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

Food World