ศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ สาขาสถาบันฯ ปัญญาภิวัฒน์ รับป้ายรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลนครปากเกร็ด

คุณสุจิตรา ชาญพาณิชย์พรกิจ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจศูนย์อาหารและจัดเลี้ยงฟู้ดเวิลด์ รับมอบป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ‘‘อาหารสะอาด รสชาติอร่อย’’ โดยรองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด คุณสมศักดิ์ ลามอ เป็นผู้มอบให้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนปากเกร็ด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการภายในศูนย์อาหารฯ สาขาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์