ฟู้ดเวิลด์ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารว่างให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธุรกิจศูนย์อาหาร Food World บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,100 ขวด และอาหารว่าง 200 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมภัยต้านโควิด-19” โดยคุณยุพา วิษณุวงศ์ หัวหน้าพยาบาลคลินิกทันตกรรมพิเศษ (กลาง) รับมอบ ณ อาคารสมเด็จย่า 93 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย