ฟู้ดเวิลด์ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารว่างให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Food World ส่งมอบอาหารจากใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทนธุรกิจศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 2,220 ขวด และอาหารว่าง 400 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมภัยต้านโควิด-19” โดยคุณอาภรณ์ สมจิตร์ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลฯ (ที่ 2 จากซ้าย) และ ทพ. ณัฐพงษ์ วงษ์โคเมท ฝ่ายคลินิกทันตกรรม (ที่ 2 จากขวา) รับมอบ ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์