ฟู้ดเวิลด์ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารว่างให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช

ตัวแทนทีมงานธุรกิจศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 2,220 ขวด และอาหารว่าง 400 ชิ้น ให้โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคุณภัณฑิรา รัตนปิณฑะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณนิตยา พวงแก้ว เลขานุการอาวุโส (ที่ 2 จากซ้าย) ตัวแทนคณะผู้บริหารฯ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นผู้รับมอบ